Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Wrocław


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Wrocław

Windykacja Wrocław to usługa, którą adresujemy do tych klientów, którzy mają trudności z odzyskaniem należnych im pieniędzy. Realizujemy skuteczną egzekucję długów będących wynikiem niezapłaconych faktur, nierozliczonych zaliczek czy należności wynikających z zawartej umowy. Co wyróżnia naszą ofertę? Przede wszystkim efektywność działań, wykonywanych w kilku etapach, dyscyplinujących dłużnika do uiszczenia zaległych kwot.

Windykacja należności Wrocław

Windykacja należności we Wrocławiu prowadzona jest przez zespół pracowników naszej kancelarii, legitymujących się doświadczeniem w zakresie egzekucji długów. Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z klientem jest analiza posiadanej przez niego dokumentacji, obrazującej nie tylko stan zadłużenia, ale także dotychczas podejmowane kroki w celu odzyskania należności.

W naszej pracy opieramy się zarówno na obowiązujących przepisach, regulujących kwestię egzekucji długu, jak i na zasadach etycznych, które określają nasz tryb postępowania. W pierwszym kroku zawiadamiamy więc dłużnika o egzekucji, zachęcając do kontaktu i dobrowolnego uregulowania należności. Gdy ten sposób nie jest skuteczny, podejmujemy rozmowy bezpośrednie, na które składają się rozmowy telefoniczne oraz windykacja terenowa we Wrocławiu.

Istotne elementy procesu odzyskiwania należności zawsze uzgadniamy z klientem. Są to przede wszystkim możliwości w zakresie rozłożenia długu na raty, które będą satysfakcjonujące dla wierzyciela, a także dostosowane do możliwości dłużnika. Proces windykacji jest na bieżąco monitorowany, a klienci są powiadamiani o jego wynikach. Zapraszamy do współpracy. Wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące windykacji należności we Wrocławiu.