Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Odszkodowania za błędy medyczne


Odszkodowanie za błąd medyczny należne jest każdemu pacjentowi, który w wyniku działania personelu medycznego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub jego stan uległ pogorszeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sposoby na uzyskanie zadośćuczynienia są dwa – sądowy i pozasądowy, realizowany przez komisje powołane do orzekania o błędach medycznych. W obu przypadkach niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, a także aktywne uczestnictwo w toczącym się postępowaniu.

Klientom zmagającym się z problemem odszkodowania za błędy medyczne oferujemy kompleksową usługę, obejmującą pełne wsparcie na etapie gromadzenia materiału dowodowego, a także występowania z roszczeniami do placówek medycznych, w których prowadzona była diagnostyka i leczenie. Kierując się dobrem pacjentów, dbamy o to, aby wszystkie sprawy procedowane były sprawnie, bez nadmiernego angażowania osoby poszkodowanej.


Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Jednym z roszczeń, z jakim może wystąpić pacjent, jest odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia, gdy w wyniku zaniedbań lub błędów personelu medycznego doznali państwo uszczerbku na zdrowiu zarówno o charakterze trwałym, jak i czasowym. Pierwszym krokiem, jaki podejmujemy, jest uzyskanie kompletnej dokumentacji medycznej, wraz z historią choroby.

Aby starać się o odszkodowanie za błędy lekarskie warto również zgromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające koszty, jakie pacjent musiał ponieść w związku z mylną diagnozą lub nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniem. Istotne jest zatem dostarczenie faktur, rachunków czy paragonów za usługi i sprzęt, którego zakup był niezbędny do powrotu do sprawności lub do poprawy stanu zdrowia.


Odszkodowanie za zabieg chirurgiczny

W imieniu naszych klientów występujemy także o odszkodowanie za zabieg chirurgiczny, w wyniku którego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub doznał on trwałego uszczerbku, powodującego niepełnosprawność. Nasi prawnicy, po spotkaniu z państwem, przekażą wszelkie niezbędne informacje związane z możliwościami dochodzenia zadośćuczynienia. Wspólnie wybierzemy najdogodniejszą drogę postępowania, kierując roszczenie na drogę sądową lub do komisji. Od początku współpracy będą państwo mieć przydzielonego opiekuna, który poprowadzi sprawę, na bieżąco informując o stopniu jej zaawansowania.

Jeśli chcą państwo wystąpić o odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku błędnego działania personelu medycznego – zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie zajmiemy się sprawą, proponując najlepsze rozwiązania. Nasi prawnicy pomogą w skompletowaniu dokumentacji, stanowiącej materiał dowodowy zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przed komisją powołaną do orzekania o błędach medycznych, a także będą państwa reprezentować na każdym etapie toczącego się postępowania.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy szczegółowo zapoznają się z Państwa sprawą, proponując najlepsze rozwiązanie w zakresie uzyskania odszkodowania.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.