Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Windykacja sądowa


Windykacja sądowa jest koniecznością w sytuacji, w której dłużnik uporczywie uchyla się od obowiązku zapłaty należności wynikającej z wystawionego dokumentu lub też ukrywa się przed wierzycielem. Wówczas niezbędne jest skierowanie egzekucji na drogę postępowania sądowego, w którym reprezentujemy naszych klientów.

Do etapu windykacji sądowej dochodzimy po bezskutecznych próbach rozmowy i negocjacji z dłużnikiem, prowadzonych w fazie polubownego załatwiania kwestii powstałego zadłużenia. Wówczas informujemy klienta o konieczności skierowania sprawy do sądu, a w przypadku akceptacji tego rozwiązania – przygotowujemy niezbędne dokumenty i na mocy udzielonego pełnomocnictwa składamy pozew.


Windykacja sądowa etapy

Windykacja sądowa ma co najmniej trzy etapy. Pierwszym z nich jest zawsze przygotowanie się do wytoczenia powództwa, czyli zgromadzenie dokumentacji obrazującej sytuację związaną z zadłużeniem. Powód musi bowiem udowodnić, że dług istnieje, opisać, w jakich okolicznościach powstał, a także wskazać, że dłużnik – mimo czynionych prób polubownego rozwiązania sprawy – nie uiścił wymaganej należności.

Kolejnym etapem jest wniesienie pozwu w imieniu klienta. W tym przypadku drogi są dwie – można wnioskować o wydanie nakazu zapłaty lub wyroku, co wiąże się z oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy. W obu przypadkach elementem decydującym o formie windykacji sądowej jest rodzaj zadłużenia, a także postawa dłużnika. W trzecim etapie sąd wydaje nakaz zapłaty lub wyrok (w zależności od formy postępowania), który po uprawomocnieniu jest podstawą do egzekucji należności.


Postępowanie sądowe windykacja

Co ma wspólnego postępowanie sądowe i windykacja? W tym przypadku najważniejsze jest prawomocne orzeczenie sądu, które daje wierzycielowi znacznie więcej możliwości w zakresie dochodzenia należności od dłużnika. Nakaz zapłaty lub wyrok jest podstawą między innymi do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. W tej formie windykacja bez wyroku sądu byłaby niemożliwa, dlatego też niezbędne jest wszczęcie postępowania cywilnego.

Zapraszamy do współpracy. Windykacja polubowna i sądowa to usługi, które adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców. Wystarczy skontaktować się z Soltum, aby nasi prawnicy udzielili wszelkich niezbędnych informacji o zakresie usługi, a także sposobie jej realizacji. W sytuacji, w której niezbędna jest windykacja sądowa, informujemy klientów, co to jest, z czym się wiąże, a także występujemy w ich imieniu zarówno w postępowaniach o wydanie nakazu zapłaty, jak i wyroku.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.