Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Odszkodowania komunikacyjne


Niewypłacone lub zaniżone odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? To częsty problem, z jakim zgłaszają się do nas klienci. Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu należnej rekompensaty od ubezpieczyciela, a także weryfikację wysokości już otrzymanego świadczenia. O odszkodowanie komunikacyjne mogą ubiegać się zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, piesi czy rowerzyści, którzy zostali poszkodowani w wyniku zdarzenia drogowego.

Współpraca z Soltum rozpoczyna się zawsze od rzetelnej analizy posiadanej przez klienta dokumentacji. Dzięki temu możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania, mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania oraz ewentualnego zadośćuczynienia od sprawcy. W imieniu poszkodowanych występujemy do ubezpieczycieli, monitorując proces odszkodowawczy oraz decyzje podejmowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe należą się każdej osobie, która została poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego, a także najbliższym członkom rodziny, jeśli wypadek doprowadził do śmierci. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych prawników, którzy nie tylko zadbają o prawidłowość prowadzonego postępowania ubezpieczeniowego, ale także wskażą dodatkowe możliwości uzyskania rekompensaty np. z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Każdą sprawę o odszkodowanie po wypadku samochodowym traktujemy indywidualnie, dochodząc roszczeń na drodze polubownej. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw poszkodowanego lub jego rodziny przygotowujemy przewidziane prawem odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a w sytuacjach wymagających rozstrzygnięcia przez sądy, opracowujemy dokumentację na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego.


Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Pomagamy także w sprawach, w których odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, wypłacane będzie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma to miejsce w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego w dniu zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. W tym przypadku poszkodowany nie traci możliwości uzyskania rekompensaty – obowiązek ten przejmuje na siebie UFG, do którego kierujemy roszczenie w imieniu klienta.

Jeśli zmagają się państwo z trudnościami w uzyskaniu odszkodowania za wypadek komunikacyjny lub przyznane świadczenie jest zaniżone – zapraszamy do kontaktu. Już podczas wstępnej rozmowy, poznając okoliczności zdarzenia, będziemy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania, prowadzące do wypłaty odszkodowania w należnej państwu wysokości. Nasz zespół to doświadczeni prawnicy, gwarantujący najwyższą jakość świadczonych usług, a także merytoryczne wsparcie dla klientów, na każdym etapie prowadzonej sprawy o odszkodowanie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy szczegółowo zapoznają się z Państwa sprawą, proponując najlepsze rozwiązanie w zakresie uzyskania odszkodowania.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.