Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Windykacja


Brak zapłaty należności przez dłużnika w wielu sytuacjach może przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zagrażając jego stabilizacji. Jednym ze skuteczniejszych sposobów odzyskiwania długów jest windykacja, prowadzona przez wyspecjalizowane firmy. Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.


Skuteczna windykacja

Dla naszych Klientów prowadzimy skuteczną windykację należności, na podstawie wcześniej udzielonego pełnomocnictwa. Dzięki nowoczesnym metodom egzekwowania długów, pomagamy nawet w sytuacjach trudnych. Reprezentując Klienta, staramy się doprowadzić do ugody w zakresie spłaty należności, rozmawiając z dłużnikiem i proponując rozwiązania dopasowane do jego możliwości finansowych, a także oczekiwań Wierzyciela.

Wszystkie decyzje dotyczące sposobu windykacji oraz terminów na uiszczenie należności uzgadniamy z naszymi Klientami, których interesy reprezentujemy. Wszystkie czynności windykacyjne są rejestrowane, aby w razie nieuiszczenia należności przez dłużnika, istniał dowód na próbę polubownego rozwiązania sprawy, co ma niebagatelne znaczenie przy kolejnym kroku, jakim jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


Przede wszystkim Klient

Najważniejsze znaczenie ma dla nas interes Klienta. Po zgłoszeniu sprawy, przystępujemy do jej szczegółowej analizy. Nigdy nie stosujemy utartych schematów działania, dopasowując metody i środki do konkretnego przypadku. Po dokonaniu wnikliwego badania długu proponujemy Klientowi rozwiązania, jakie naszym zdaniem będą najskuteczniejsze.

Po ich akceptacji najczęściej przystępujemy do etapu negocjacji z dłużnikiem, który ma doprowadzić do dobrowolnego uiszczenia należności jednorazowo lub w ustalonych ratach. Zajmujemy się windykacją należności z różnych tytułów, między innymi z faktur, umów pożyczkowych i kredytowych, zaliczek, umów najmu lokali, a także kar nakładanych na nierzetelnego wykonawcę.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.