Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów


Nasza oferta obejmuje także skup długów. Proponujemy przedsiębiorcom odkupienie zadłużenia, które może znacząco wpływać na pogorszenie płynności finansowej firmy. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie, prowadząc z Klientem negocjacje co do kwoty, za jaką możemy kupić konkretny dług.

Sprzedaż zadłużenia jest bardzo dobrym sposobem na szybkie uzyskanie należności, której windykacja okazała się trudna lub dłużnik uporczywie unika zapłacenia umówionej wcześniej kwoty, wynikającej z faktury dostawy, umowy, czy udzielonej zaliczki. Nabywamy wierzytelności o różnym stopniu trudności w ich odzyskaniu


Sprzedaż długu – analiza dokumentów

Sprzedaż długu realizowana jest na podstawie analizy dokumentów, którą prowadzimy na etapie wstępnym. Wystarczy, że Klient prześle do nas całą dokumentację zadłużenia, jaką dysponuje. Na tej podstawie zajmujemy się weryfikacją zadłużenia, przygotowując jednocześnie ofertę cenową, jaką możemy zaproponować za konkretną należność.

Na tym etapie wyjaśniamy także wszelkie niejasności związane z zadłużeniem, które kończy przygotowanie kompleksowej analizy na potrzeby skupu długu. Klienci mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dzięki czemu analizę dokumentów możemy rozpocząć niemal natychmiast po ich otrzymaniu. Wstępne zgłoszenie długu do sprzedaży wolne jest od jakichkolwiek opłat obciążających Wierzyciela.


Cesja wierzytelności

Po akceptacji przez Klienta zaproponowanych warunków cenowych, przystępujemy do finalizacji transakcji. Zawierana jest pisemna umowa cesji wierzytelności, która pozwala na przejęcie przez nas długu i jego późniejszą windykację. Klient na tym etapie otrzymuje ustaloną kwotę za dług będący przedmiotem cesji, co wyczerpuje jego roszczenia z tego tytułu wobec dłużnika.

W umowie zawarte jest oświadczenie Klienta (cedenta) o posiadaniu prawa do wierzytelności oraz zapis o przekazaniu praw do wierzytelności. Cesja obejmuje również klauzulę o obowiązku poinformowania dłużnika o sprzedaży wierzytelności. Niezbędny jest także załącznik, który stanowi dokument potwierdzający istnienie wierzytelności. Umowę cesji przygotowuje nasza firma, na podstawie wcześniej złożonych dokumentów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą skupu długów. Gwarantujemy szybką analizę przesłanej dokumentacji.

Skontaktuj się