Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Skup długów


Skup długów jest usługą adresowaną do klientów, którzy borykają się z trudnościami w odzyskaniu należności. Tego rodzaju sytuacje, szczególnie w przypadku dużej ilości transakcji o znacznej wartości, mogą przyczynić się do utraty stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa, wręcz uniemożliwiając prowadzenie działalności.

Wykup długów realizujemy po dokładnej analizie posiadanych przez klienta dokumentów, będących podstawą do egzekucji należności. Zajmujemy się skupem zadłużenia, którego windykacja okazała się trudna, a dłużnik uporczywie unika zapłacenia umówionej wcześniej kwoty, wynikającej z faktury sprzedaży, umowy, czy z udzielonej zaliczki.


Kupowanie długów – zasady

Kupowanie długów odbywa się po wcześniejszym zapoznaniu się z zebraną przez klienta dokumentacją. Podstawą do sprzedaży długu może być między innymi: nakaz zapłaty, wyrok, weksel czy faktura. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przygotowujemy ofertę cenową, przedstawiając ją wierzycielowi. W przypadku akceptacji propozycji opracowujemy umowę, pozwalającą nam przejąć zadłużenie. Warto podkreślić, że wstępne zgłoszenie długu do sprzedaży wolne jest od jakichkolwiek opłat obciążających wierzyciela.

Podstawą do przejęcia zadłużenia jest wspomniana umowa, czyli cesja. To na tym etapie klient otrzymuje ustaloną wcześniej kwotę za należność będącą przedmiotem cesji, co jednocześnie wyczerpuje jego roszczenia z tego tytułu wobec dłużnika. Cesję przygotowuje nasza kancelaria, wcześniej przedstawiając klientowi jej wzór. Po podpisaniu kontraktu stajemy się właścicielami należności, o czym należy poinformować dłużnika.


Skup weksli

Klientom oferujemy także skup weksli, który jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, w której pieniądze potrzebne są niezwłocznie. Warto pamiętać, że skup weksli polega na wymianie weksla na gotówkę przed upływem terminu płatności. Kwestie weksli uregulowane zostały w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe, zgodnie z którą podstawą i przyczyną powstania zobowiązania wekslowego jest złożony podpis.

Skup weksli prowadzimy w formie gotówkowej, po przekazaniu kompletu dokumentów do naszej kancelarii i przeprowadzeniu ich analizy. Czynności te nie obciążają naszych klientów żadnymi kosztami. W przypadku pozytywnej decyzji ze strony Soltum w sprawie wykupu weksla pomagamy w przygotowaniu wszelkich dokumentów, które są niezbędne, aby dokonana operacja zgodna była z obowiązującymi przepisami.


Skup długów od osób fizycznych

Prowadzimy skup długów od osób fizycznych i firm, w obu przypadkach proponując atrakcyjne warunki odkupienia należności. Pomagamy także klientom w przygotowaniu sprzedaży oraz jej zgodnej z prawem finalizacji. Objaśniamy kwestie formalne związane z transakcją, aby klient mógł dopełnić wszystkich niezbędnych obowiązków informacyjnych. Wykup długów od osób fizycznych realizowany jest, podobnie jak w przypadku firm, po szczegółowej analizie posiadanych dokumentów.

Zapraszamy do współpracy! Oferujemy skup długów prywatnych, niezależnie od trudności w ich odzyskaniu. Wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią, aby uzyskać szczegółowe informacje o usłudze, a także uzgodnić sposób przekazania dokumentów do analizy. Wiedząc, jak istotny jest dla państwa czas, weryfikację zadłużenia oraz naszą decyzję w kwestii jego ewentualnego wykupu przekazujemy w ciągu kilku dni.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą skupu długów. Gwarantujemy szybką analizę przesłanej dokumentacji.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.