Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Windykacja karna


Windykacja karna wymaga dogłębnej wiedzy prawniczej, ale również determinacji. Ten typ windykacji stosuje się wówczas, gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań finansowych wobec wierzyciela, a ponadto jego działania mogą być klasyfikowane jako przestępstwo (lub wykroczenie). W praktyce windykacja karna może obejmować zgłoszenie sprawy do prokuratury, wszczęcie postępowania karnego, dłużnik może ponieść konsekwencje w postaci kary pozbawienia wolności, czy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W Soltum oferujemy kompleksowe podejście, zaczynając od dokładnej analizy każdej sprawy. Nasz zespół identyfikuje dłużników oraz skrupulatnie dokumentuje każdy krok ich nieuczciwej działalności. Dla naszych Klientów prowadzimy skuteczną windykację zaległych należności, działając na mocy uprzednio udzielonego nam pełnomocnictwa. Wykorzystując prawo windykacyjne oraz nowoczesne metody egzekwowania długów, jesteśmy w stanie nieść pomoc nawet w najbardziej zawiłych sytuacjach.


Kompleksowa windykacja karna

Windykacja karna wymaga kilku kluczowych kroków, w tym m.in.: zebrania materiału dowodowego, aby skierować zawiadomienie do prokuratury. Niezwykle istotne jest również zawiadamianie wszelkich możliwych instytucji kontrolnych o podejrzewanych nieprawidłowościach w firmie dłużnika. Jednakże sukces w odzyskiwaniu długów zależy w dużej mierze od znajomości prawa oraz wniesionego nakładu pracy.

Doświadczeni negocjatorzy, którzy tworzą nasz zespół, legitymują się gruntowną znajomością prawa windykacyjnego. Dysponując szerokim spektrum narzędzi, zapewniamy skuteczne odzyskiwanie długów. Co więcej, bez względu na stopień zawiłości sytuacji, podchodzimy do niej tak, by wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące naszego Klienta.

Jesteśmy świadomi, iż każda sprawa windykacji karnej ma swój indywidualny charakter, dlatego nasze działania cechuje elastyczność i dostosowanie do specyficznych uwarunkowań. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa i spokoju, dzięki efektywnemu odzyskiwaniu należnych im środków finansowych.


Zastosowanie windykacji karnej

Do instrumentów z zakresu prawa windykacji Soltum sięga w sytuacjach, gdy dłużnik posunął się do oszustwa, czy to kierując się złą wolą, czy zamysłem. W praktyce często jest to: podawanie nieprawdziwych danych w umowie, wystawianie fikcyjnych faktur czy też zatajanie informacji o swojej rzeczywistej kondycji finansowej.

Kolejnym powodem uruchomienia windykacji karnej jest celowe (świadome) utrudnianie kontaktu przez dłużnika, ukrywanie posiadanego majątku przed wierzycielem oraz lekceważenie wydanych wyroków sądowych, co świadczy o jego zamiarze uniknięcia spłaty długu.

Czynnikiem decydującym o skierowaniu sprawy na drogę karną jest również posiadanie dowodów na popełnienie przestępstwa – mogą to być przykładowo nagrania rozmów albo zeznania świadków.


Skuteczna windykacja karna

Windykacja karna, na podstawie regulacji kodeksu karnego oraz szerokiego wachlarza uprawnień przyznanych organom ścigania na mocy przepisów kodeksu postępowania karnego, umożliwia dochodzenie należności od nieuczciwych dłużników. Kompetencje te wykraczają poza standardowe możliwości postępowania cywilnego (egzekucyjnego).

I właśnie w tym obszarze windykacji karnej naszą firmę cechuje niezłomne dążenie do osiągnięcia sprawiedliwości. Innymi słowy, ścisła współpraca z doświadczonymi prawnikami oraz koordynacja działań z organami ścigania pozwalają nam efektywnie odzyskiwać należności. Do tego nie pomijamy żadnej dopuszczalnej ścieżki prawnej, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.