Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Windykacja terenowa


Wśród sposobów dochodzenia należności od dłużników znajduje się także windykacja terenowa. To – wbrew powszechnej opinii – zgodny z prawem sposób odzyskiwania długów, polegający na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub w siedzibie firmy. Rolą windykatora terenowego jest przekazanie informacji o zadłużeniu, a także uzgodnienie form jego spłaty. To – oprócz windykacji telefonicznej – najczęściej stosowany sposób, wykazujący się wysoką efektywnością.

Windykacja terenowa należności prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, którzy – przed spotkaniem – otrzymują komplet informacji dotyczących zadłużenia, a także samego dłużnika. Istotne jest bowiem merytoryczne przygotowanie się do rozmowy, pozwalające na rzetelne opracowanie planu spłaty. Windykator posiada również wiedzę na temat kosztów ewentualnego postępowania sądowego, co pozwala uświadomić dłużnikowi, jakie wydatki mogą go dodatkowo obciążyć, w przypadku nieskorzystania z możliwości polubownego załatwienia sprawy.


Windykacja terenowa – co to jest?

Wiele osób, które pierwszy raz spotykają się z określeniem windykacja terenowa, zastanawia się, co to jest i kto ją przeprowadza? Jak wspomnieliśmy, to jedna z metod polubownego odzyskiwania należności. Realizowana jest przez pracowników firmy windykacyjnej, którzy – w przypadku firm – mogą także ocenić na miejscu kondycję finansową przedsiębiorstwa, co jest niezwykle przydatne w przypadku konieczności prowadzenia dalszych czynności windykacyjnych, w tym skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Co może windykacja terenowa? Windykator może odwiedzić dłużnika w miejscu zamieszkania lub w siedzibie jego firmy, aby ustalić zasady związane ze spłatą należności. Pracownik naszej kancelarii, w razie konieczności dokonania egzekucji komorniczej, może także uczestniczyć w tych czynnościach w charakterze pełnomocnika wierzyciela, dbając o właściwe zabezpieczenie jego interesów. Warto pamiętać, że windykacja terenowa nie ma na celu zastraszania dłużnika, ale przedstawienie mu możliwości polubownego rozwiązania kwestii zaległych płatności.


Windykacja terenowa – po jakim czasie?

Dochodzenie należności jest czynnością wieloetapową, a jedną z jej faz jest windykacja terenowa. Po jakim czasie zleca się jej przeprowadzenie? To zależy od rodzaju zadłużenia oraz postawy dłużnika. Zwykle wykonywana jest w ciągu kilku tygodni od momentu przekazania informacji o zaległości i braku reakcji ze strony osoby zobowiązanej do jego uregulowania. Wówczas skuteczna windykacja terenowa jest jedynym sposobem na kontakt z dłużnikiem, a także na uznanie przez niego długu oraz ustalenie zasad i terminów spłaty.

Zapraszamy do współpracy. Pomagamy w odzyskaniu należności zarówno od osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, stosując skuteczne metody dochodzenia niezapłaconych kwot. Podczas wstępnej rozmowy przedstawimy państwu propozycję współpracy, a także kosztorys windykacji terenowej,ułatwiającej egzekucję należności.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.