Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Odszkodowania za wypadki przy pracy


Odszkodowanie za wypadek w pracy jest świadczeniem, które można uzyskać z dwóch źródeł. Pierwszym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, drugim z kolei – ubezpieczyciel prywatny – jeśli pracownik korzystał z tego rodzaju ochrony. Jeśli ulegli państwo wypadkowi – zapraszamy do kontaktu, nasi prawnicy – po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji – pomogą w uzyskaniu zadośćuczynienia, również w sytuacji, gdy otrzymali państwo zaniżone odszkodowanie.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dokładnie badając nie tylko okoliczności związane z wypadkiem, ale przede wszystkim sposób ustalenia wysokości odszkodowania. Wiele firm ubezpieczeniowych, przyznając zadośćuczynienie, zaniża jego wysokość, co naraża poszkodowanego na stratę. W tym przypadku niezbędne jest szybkie działanie, polegające na złożeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela. W tym aspekcie skutecznie pomagamy naszym klientom już od wielu lat.


Odszkodowanie po wypadku w pracy

Odszkodowanie po wypadku w pracy należne jest także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co to oznacza w praktyce? Każda osoba, której stan zdrowia po wypadku nie ulegnie poprawie, może wnioskować do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku poszkodowanych, których sprawność organizmu była upośledzona przez ponad 6 miesięcy.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy obliczane jest procentowo, gdzie każdy procent stanowi równowartość 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku. Aby uzyskać zadośćuczynienie, niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej, a także zakończenie leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany ma obowiązek stawić się przed komisją lekarską lub lekarzem orzecznikiem ZUS, który stwierdza procentowy uszczerbek na zdrowiu. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, nasi specjaliści, pomogą nie tylko w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, ale także przygotują odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku przyznania rekompensaty w zaniżonej wysokości.


Wypadek w pracy odszkodowanie od ubezpieczyciela

Odrębną kategorią spraw, jaką zajmujemy się na rzecz naszych klientów, jest wypadek w pracy i odszkodowanie należne od ubezpieczyciela. W tym przypadku pomagamy przede wszystkim w sprawnym uzyskaniu należnej poszkodowanemu rekompensaty, badając także wysokość przyznanego odszkodowania. Najlepszym momentem na skorzystanie z naszych usług jest etap składania wniosku o wypłatę zadośćuczynienia, dzięki czemu od początku monitorujemy prawidłowość postępowania ubezpieczyciela, reagując w przypadku naruszenia państwa praw.

Zapraszamy do kontaktu! Jeśli uzyskali państwo odszkodowanie powypadkowe w pracy, a jego wysokość nie jest satysfakcjonująca – przygotujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, reprezentując państwa na każdym etapie prowadzonego postępowania. Warto pamiętać, że za wypadek przy pracy odszkodowanie należy się również z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też potraktujemy państwa sprawę kompleksowo, występując także do ZUS o wypłatę należnego świadczenia.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy szczegółowo zapoznają się z Państwa sprawą, proponując najlepsze rozwiązanie w zakresie uzyskania odszkodowania.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.