Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Tarnów


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.
Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.
Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Tarnów

Windykacja w Tarnowie, realizowana przez kancelarię Soltum, to kompleksowa usługa pozwalająca na odzyskanie należnych ci pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy dług powstał w wyniku nieopłacenia przez kontrahenta faktury, niewykonania umowy czy nierozliczenia zaliczki – zajmujemy się profesjonalnymi usługami windykacyjnymi, niezależnie od podstawy prawnej istniejącego zadłużenia.

Jako profesjonalna firma windykacyjna w Tarnowie do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając współpracę z klientem od analizy posiadanej przez niego dokumentacji. Na tej podstawie opracowujemy szczegółowy plan czynności egzekucyjnych, którego celem jest skuteczne odzyskanie należnych ci pieniędzy. Co istotne – działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także wewnętrznego kodeksu etycznego.

Windykacja długów Tarnów

Jak wygląda windykacja długów w Tarnowie? Pierwszym etapem jest pisemne zawiadomienie kontrahenta o kwocie, jaką powinien uiścić. Sposób ten wykazuje się zwykle wysoką skutecznością, jednak w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, uruchamiamy windykację telefoniczną. Pracownik Soltum kontaktuje się z nierzetelnym klientem, informując go o skutkach finansowych i prawnych dalszego unikania zapłaty.

Niektórzy dłużnicy nie chcą podejmować rozmów telefonicznych. W takiej sytuacji nasz pracownik udaje się do miejsca zamieszkania zobowiązanego lub do siedziby prowadzonej przez niego firmy i osobiście negocjuje warunki spłaty. Porozumienie reguluje najczęściej kwestię rozłożenia należności na raty oraz termin ich opłacania. Proponowane warunki uzgadniamy z naszym mocodawcą, aby w pełni odpowiadały jego oczekiwaniom.

Windykacja należności Tarnów

Windykacja należności w Tarnowie, realizowana przez Soltum, obejmuje także etap sądowy. To sposób wykorzystywany w sytuacji, w której dłużnik uporczywie unika kontaktu lub nie wywiązuje się z wcześniej podjętych zobowiązań. Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę prawną, wraz z przygotowaniem pozwu oraz reprezentacją przed sądem. Uzyskane orzeczenie z klauzulą wykonalności umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej.

Zapraszamy do kontaktu! Jeśli szukasz profesjonalnych usług windykacyjnych, wystarczy zadzwonić lub napisać do nas. Aby przyspieszyć czynności odzyskiwania należnych ci pieniędzy, wszelkie posiadane dokumenty możesz do nas dostarczyć drogą elektroniczną. Dzięki temu nasi prawnicy zajmą się sprawą niezwłocznie.