Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Szczecin


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Szczecin

Twój kontrahent uporczywie odmawia zapłaty za wystawioną fakturę i unika kontaktu w celu wyjaśnienia sytuacji? Jeśli tak – rozwiązaniem tych problemów jest windykacja w Szczecinie, prowadzona przez naszą kancelarię. Wyróżnia nas nie tylko skuteczność działań, ale także wiedza prawnicza, która pozwala nam realizować usługi na rzecz klientów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Jak działa windykacja należności w Szczecinie? Zajmujemy się długami o różnym pochodzeniu. Mogą to być niezapłacone faktury, nieuregulowane należności wynikające z zwartych umów, czy nierozliczone zaliczki. W każdym przypadku dokonujemy dokładnej analizy posiadanej przez klienta dokumentacji i proponujemy kompleksowe rozwiązania, mające na celu szybkie odzyskanie należności.

Windykacja długów Szczecin

Skuteczna windykacja w Szczecinie prowadzona jest kilkoma metodami. Pierwszą z nich jest kontakt z nierzetelnym kontrahentem i przypomnienie mu o istnieniu zadłużenia. To często bardzo efektywny sposób, który pozwala już na początkowym etapie uzgodnić warunki spłaty. W razie braku reakcji podejmujemy windykację telefoniczną, przedstawiając dłużnikowi konsekwencje dalszego uchylania się od obowiązku zapłaty.

Jeśli i ten sposób nie przynosi oczekiwanego efektu, a zobowiązany nie wyraża woli współpracy, przystępujemy do windykacji terenowej. Wówczas nasz doświadczony pracownik udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika lub do firmy przez niego prowadzonej, aby uzgodnić warunki spłaty zobowiązania. Informujemy również o kolejnych krokach, jakie będziemy zmuszeni przedsięwziąć, gdy należności nie zostaną uregulowane w terminie.

Windykacja długów Szczecin

Jeśli windykacja długów w Szczecinie opisanymi wcześniej metodami nie będzie efektywna, wówczas rekomendujemy naszym klientom skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Uzyskanie prawomocnego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności pozwala na dochodzenie roszczeń przez komornika, który w takim przypadku dokona zajęcia majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika.

Windykacja wierzytelności w Szczecinie, oferowana przez naszą firmę, prowadzona jest zawsze w oparciu o uzgodnienia dokonane z klientem. Obejmują one między innymi formę egzekucji należności, a także niezbędne informacje o kontrahencie. Dzięki temu możemy dopasować efektywne metody odzyskania długu, nawet w sytuacjach, które z pozoru wydają się bardzo trudne.

Zapraszamy do współpracy! Wystarczy skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, abyśmy mogli szybko zająć się windykacją długu. Posiadaną dokumentację możesz przekazać nam także w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza proces realizacji zlecenia.