Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Sosnowiec


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Sosnowiec

Jeśli borykasz się z problemem nieuregulowanych przez twoich kontrahentów należności, skorzystaj z profesjonalnej usługi, jaką jest windykacja w Sosnowcu. Prowadzimy skuteczne działania, których celem jest odzyskanie długu, powstałego w wyniku niezapłaconej faktury, nierozliczonej zaliczki czy niewykonanej umowy.

            Windykacja długów w Sosnowcu realizowana jest na podstawie dokumentacji, którą posiadasz. W pierwszym kroku wysyłamy do twojego kontrahenta informację o kwocie, jaką powinien uiścić, zapraszając jednocześnie do kontaktu i uzgodnienia dogodnych warunków spłaty długu. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także zasady etyczne, których przestrzega każdy pracownik Soltum.

Windykacja należności Sosnowiec

Gdy dłużnik nie reaguje na skierowane do niego pismo, wdrażana jest telefoniczna windykacja należności w Sosnowcu. Wówczas kontaktujemy się z nierzetelnym kontrahentem, informując go o skutkach finansowych i prawnych dalszego unikania zapłaty. Gdy i ta metoda nie wykazuje pożądanej skuteczności, do procesu odzyskiwania długu włączamy windykację terenową.

            W tym przypadku doświadczony pracownik Soltum spotyka się z twoim kontrahentem w jego miejscu zamieszkania lub w siedzibie firmy, którą prowadzi. Podczas rozmów uzgadniamy satysfakcjonujące obie strony warunki spłaty, a także ustalamy termin i sposób uregulowania zadłużenia. Reprezentujemy interesy naszych klientów, dlatego też kwestię ewentualnego rozłożenia należności na raty czy odroczenia płatności uzgadniamy zawsze z tobą.

Firma windykacyjna Sosnowiec

Jako profesjonalna firma windykacyjna w Sosnowcu nie pozostawiamy naszych klientów bez wsparcia, gdy – mimo podejmowanych działań – dłużnik nadal unika zapłaty. W tej sytuacji przygotowujemy pozew i reprezentujemy cię w postępowaniu sądowym. Prawomocne orzeczenie z klauzulą wykonalności otwiera drogę do egzekucji komorniczej, która pozwoli na odzyskanie należnych ci pieniędzy.

            Jak podjąć z nami współpracę? Wystarczy, że skontaktujesz się z Soltum, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje o windykacji należności w Sosnowcu. Dokumenty możesz przekazać drogą elektroniczną, co znacznie przyspieszy czas rozpoczęcia czynności przez naszych pracowników.