Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Śląsk


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Śląsk

Jeśli twój dłużnik nie chce zapłacić za wystawioną fakturę lub unika kontaktu w sprawie przeterminowanej należności – rozwiązaniem jest windykacja na Śląsku, prowadzona przez Soltum. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu długów, wynikających z nieuregulowanych faktur, nierozliczonych zaliczek czy niewykonanych umów.

Wszystkie czynności, zmierzające do zapłaty należnych ci kwot, wykonujemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami etycznymi. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, w pierwszej kolejności weryfikując posiadaną przez ciebie dokumentację związaną z powstaniem zadłużenia. Dzięki tej analizie możemy wdrożyć mechanizmy, mające na celu wyegzekwowanie należności.

Windykacja śląskie

Jak przebiega windykacja w śląskim? Po przeprowadzeniu wspomnianej analizy dokumentów wysyłamy do dłużnika informację o kwocie, jaką powinien uregulować, wraz z prośbą o kontakt i uzgodnienie szczegółów spłaty. Zawiadomienie ma na celu także przypomnienie o istnieniu zaległości. Gdy czynność ta nie przyniesie oczekiwanego efektu, nasi pracownicy kontaktują się telefonicznie z nierzetelnym kontrahentem, uzgadniając szczegóły uregulowania zadłużenia.

W razie dalszego unikania płatności, wdrażana jest windykacja terenowa śląskie, czyli osobisty kontakt z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub w siedzibie firmy. Podczas spotkania nasz pracownik informuje zobowiązanego o możliwościach polubownego załatwienia sprawy, a także o prawnych i finansowych konsekwencjach dalszego unikania spłaty. Windykacja terenowa zwykle skutkuje opracowaniem planu spłat, zgodnego z sytuacją materialną dłużnika. W razie braku porozumienia, klientom rekomendujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zapraszamy do współpracy! Niezapłacone należności są częstą przyczyną kłopotów finansowych firm, dlatego też – jeśli chcesz uniknąć utraty płynności finansowej – skorzystaj z profesjonalnej usługi, jaką jest windykacja należności na Śląsku, realizowana przez Soltum. Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie, a także uzgodnić zakres przyszłej współpracy. Twoją sprawą zajmiemy się niezwłocznie!