Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Legnica


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.
Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.
Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Legnica

Jak poradzić sobie z problemem nierzetelnych kontrahentów, unikających zapłaty należnych ci kwot? Skorzystaj z profesjonalnej usługi, jaką jest windykacja w Legnicy, prowadzona przez Soltum. To kompleksowe rozwiązania, przeznaczone dla każdego, kto ma trudności z wyegzekwowaniem pieniędzy. Zajmujemy się windykacją długów powstałych między innymi w wyniku niezapłaconych faktur, niewykonanych umów czy nierozliczonych zaliczek.
Skuteczna windykacja w Legnicy prowadzona jest w oparciu o dokumenty, jakimi dysponuje klient. Na początkowym etapie współpracy weryfikujemy podstawy prawne powstania zadłużenia, a także analizujemy dotychczas przeprowadzone działania egzekucyjne. Na tej podstawie możemy opracować harmonogram realizacji czynności windykacyjnych, który ma doprowadzić do uregulowania należności przez dłużnika. Jak działamy?

Firma windykacyjna Legnica

Nasza firma windykacyjna w Legnicy to zespół profesjonalistów, doświadczonych w przedmiocie egzekucji należności, dlatego też działamy etapami. Pierwszym krokiem jest zawiadomienie dłużnika o istnieniu zaległości, wraz z zaproszeniem do rozmowy i negocjacji warunków spłaty. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie, dłużnik nie wykaże woli współpracy, uruchamiamy windykację telefoniczną.

Usługa ta polega na kontakcie naszych pracowników z osobą zobowiązaną do uregulowania należnych wam kwot. Podczas rozmowy pouczamy dłużnika o konsekwencjach finansowych i prawnych dalszego unikania spłaty i próbujemy wynegocjować satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Jeśli i ta metoda nie przynosi efektów, wówczas doświadczony pracownik Soltum udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika lub firmy, którą prowadzi, aby osobiście porozmawiać o polubownym rozwiązaniu kwestii nieuregulowanej należności.

Windykacja długów Legnica

Nie zawsze jednak, mimo stosowania różnorodnych metod, udaje się odzyskać należność w drodze porozumienia. Oferowana przez nas windykacja długów w Legnicy obejmuje również takie sytuacje. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, którego wynikiem jest orzeczenie z klauzulą wykonalności, pozwalające na wszczęcie egzekucji komorniczej. Naszym klientom pomagamy także na tym etapie, przygotowując pozew oraz reprezentując mocodawców przed sądem.

Zapraszamy do współpracy. Wiemy, jak istotny dla naszych klientów jest czas realizacji usług windykacyjnych, dlatego też umożliwiliśmy przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną. To znacznie przyspiesza czynności podejmowane przez prawników Soltum. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje o windykacji długów w Legnicy.