Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów Warszawa


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Przedsiębiorcom borykającym się z problemem nierzetelnego kontrahenta, który unika płatności za wystawioną fakturę, oferujemy profesjonalny skup długów.

Obsługujemy klientów z Warszawy o okolic, pomagając w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Warto bowiem pamiętać, że nieuiszczone należności są jedną z najczęstszych przyczyn utraty stabilności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej odbywa się na podstawie sporządzonej umowy, po wcześniejszej dokładnej analizie dokumentacji posiadanej przez klienta. Niemal każda należność może być przedmiotem cesji, z zastrzeżeniem, że wykluczona jest sprzedaż długu alimentacyjnego, który może być dochodzony jedynie na drodze postępowania komorniczego. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, obejmującą skupowanie długów.

Skup długów za gotówkę

Skup długów za gotówkę, w tym także skup długów prywatnych, poprzedzony jest dokładną analizą dokumentacji, jaką posiada klient. Istotne jest bowiem sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się egzekucja zadłużenia, a także, czy możliwe jest jego odzyskanie. Weryfikacja dokumentacji wykonywana jest niezwłocznie od chwili jej dostarczenia do nas. Jeśli więc chcesz, aby sprzedaż długu odbyła się sprawnie – prześlij do Soltum wszystkie dokumenty, jakie do tej pory udało ci się zgromadzić w sprawie.

Po sprawdzeniu wszystkich aspektów prawnych zadłużenia wyślemy do ciebie propozycję kwoty, za jaką możemy odkupić należność. Po jej akceptacji zostanie przygotowana umowa cesji wierzytelności, umożliwiająca finalizację transakcji. Wszystkie aspekty prawne procesu sprzedaży długu bierzemy na siebie – nie musisz więc dodatkowo zatrudniać prawnika czy doradcy.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności to nic innego jak wspomniana wcześniej pisemna umowa, na mocy której stajemy się właścicielem długu, oczywiście po jego wykupieniu, czyli zapłacie określonej kwoty. Co oznacza to w praktyce? Podpisując cesję, zrzekasz się wszelkich roszczeń w stosunku do dłużnika, związanych z konkretną należnością. W umowie zawarte jest także oświadczenie klienta, że dysponuje pełnymi prawami do wierzytelności, a na potwierdzenie tego faktu do podpisanej cesji załączany jest dokument np. faktura, wyrok, czy umowa, będąca dowodem na istnienie zadłużenia.

Skup wierzytelności może być zrealizowany, jeśli klient dysponuje nakazem zapłaty, wyrokiem sądowym, wekslem czy wystawioną fakturą. Zajmujemy się również skupem długów wynikających z zawartych umów, udzielonych zaliczek lub innych tytułów, na podstawie których należność stała się wymagalna. W niektórych przypadkach niezbędna jest zgoda na cesję wierzytelności, o czym informujemy klienta już na etapie analizy dokumentacji. Wszystkie formalności związane ze skupem długu realizujemy zdalnie, a w przypadku konieczności osobistego spotkania, dojeżdżamy do firm zlokalizowanych w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy! Jako firma skupująca długi zajmujemy się profesjonalną obsługą należności. Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pełnej oferty, obejmującej skup wierzytelności od osób prywatnych i firm.