Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów Poznań


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Świadczymy usługi przeznaczone dla przedsiębiorców, borykających się z trudnościami w zdyscyplinowaniu kontrahentów do uregulowania należności za faktury czy do pokrycia zobowiązań wynikających z podpisanych umów. Profesjonalny skup długów jest rozwiązaniem, które w krótkim czasie pozwala na uzyskanie wymagalnej należności, zapobiegając tym samym utracie płynności finansowej firmy.

Prowadzimy również skupowanie długów trudnych, których dotychczasowa windykacja była bezskuteczna. Podstawą do wykupienia wierzytelności jest posiadana przez klienta dokumentacja taka jak nakaz zapłaty, wyrok sądowy, weksel, faktura czy umowa. Aby uzyskać informację, czy sprzedaż długu jest możliwa, wystarczy skontaktować się z nami i przekazać – w dowolnej formie – dokumenty związane z wierzytelnością. W krótkim czasie odpowiemy, jak możemy pomóc w konkretnej sprawie.

Skup wierzytelności

Jak wspomnieliśmy, skup wierzytelności prowadzimy w oparciu o gruntowną analizę posiadanej dokumentacji. Proces ten pozwala nam ustalić przyszłe możliwości egzekucji konkretnego długu, a także złożyć klientowi ofertę cenową. Podejmując z nami współpracę, warto więc skompletować wszystkie dokumenty, dzięki czemu sprzedaż długu firmie windykacyjnej przebiegnie sprawnie. W razie konieczności uzyskania dodatkowej zgody na cesję wierzytelności informujemy o tym fakcie klientów, aby mogli uzupełnić niezbędne dokumenty.

Prowadzimy również skup wierzytelności od osób fizycznych, z tym zastrzeżeniem, że nie każdy dług można przenieść w formie cesji na inny podmiot. Wykluczona jest między innymi sprzedaż długu alimentacyjnego, który może być dochodzony na drodze egzekucji komorniczej. Jeśli mają państwo wątpliwości, czy konkretna wierzytelność może być sprzedana – zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści udzielą wszelkich niezbędnych informacji na ten temat, dokonując wstępnej analizy posiadanej przez klienta dokumentacji.

Cesja wierzytelności

Aby zgodnie z obowiązującym prawem sprzedać zadłużenie, wymagana jest cesja wierzytelności. Jej sporządzeniem zajmie się nasza kancelaria, przygotowując umowę na podstawie przedłożonych przez klienta dokumentów. W podpisywanym dokumencie zawarte będzie oświadczenie o posiadaniu prawa do wierzytelności, a także zapis o przekazaniu zadłużenia naszej firmie. Umowa cesji wierzytelności wyczerpuje roszczenia wierzyciela wobec dłużnika.

Nasi pracownicy, przed przygotowaniem finalnej wersji umowy, skontaktują się z klientem, przekazując mu wzór cesji do zapoznania się. Dokument może zostać podpisany bezpośrednio w państwa siedzibie w Poznaniu lub w formie korespondencyjnej – sposób uzgodnimy po analizie dokumentacji i przedstawieniu oferty cenowej. Jako profesjonalna firma skupująca długi oferujemy naszym klientom pełne wsparcie merytoryczne na każdym etapie sprzedaży wierzytelności, informując także o obowiązkach, jakich trzeba dopełnić, aby transakcja przebiegła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do współpracy! Realizujemy skup długów za gotówkę, dzięki czemu kwota należności w krótkim czasie trafia na konto państwa firmy. Wystarczy skontaktować się z naszymi specjalistami, aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie oferty, a także uzgodnić sposób przekazania dokumentów do analizy prawnej zadłużenia.