Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów Katowice


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Klientom oferujemy skup długów, obejmujący również wierzytelności trudne. Dzięki tej usłudze przedsiębiorcy mogą szybko uzyskać płatność za dokumenty, które nie zostały dotąd uregulowane przez kontrahenta. Skupowanie długów realizujemy na podstawie posiadanych przez klienta nakazów zapłaty, wyroków sądowych, faktur, umów, oraz weksli. Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości odkupienia długu.

Naszym klientom w Katowicach oferujemy również skup wierzytelności od osób fizycznych. Aby skorzystać z usługi, wystarczy posiadać komplet dokumentów dotyczących należności, a następnie przekazać je do nas. Zajmiemy się gruntowną analizą prawną zadłużenia, składając klientom atrakcyjną ofertę cenową wykupu. Po jej akceptacji sporządzana jest cesja wierzytelności, abyśmy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – mogli przejąć dług.

Skup długów za gotówkę

Skup długów za gotówkę jest rozwiązaniem, które pomaga w utrzymaniu stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa. Często bowiem to nieuregulowane należności od klientów negatywnie wpływają na sytuację ekonomiczną firmy, przyczyniając się do ograniczenia lub czasowego zawieszenia prowadzonej działalności. Skup wierzytelności ułatwi zarządzanie firmą, nawet w sytuacji, gdy jej kontrahenci uporczywie unikają uregulowania należności wynikających z wystawionych faktur czy zawartych umów.

Skup długów prywatnych i firmowych odbywa się zawsze po gruntownej analizie dokumentów, posiadanych przez wierzyciela. Firmy z Katowic mogą skontaktować się z nami w dowolnej formie, przekazują komplet dokumentacji związanej z zadłużeniem. Nasi prawnicy, po ich weryfikacji, a także sprawdzeniu możliwości odzyskania należności, przedstawią atrakcyjną ofertę cenową. Sprzedaż długu firmie windykacyjnej jest możliwa niemal w każdym wypadku, poza sprzedażą długu alimentacyjnego, który może być dochodzony jedynie na drodze egzekucji komorniczej.

Umowa cesji wierzytelności

Aby czynność sprzedaży długu była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – niezbędna jest umowa cesji wierzytelności. Jej sporządzeniem zajmuje się nasza kancelaria, na podstawie dokumentów przekazanych przez klienta. Jeśli w konkretnym przypadku wymagana jest zgoda na cesję wierzytelności, informujemy o tym fakcie już na etapie analizy zadłużenia, aby przedsiębiorcy mogli uzupełnić brakujące dokumenty.

Umowa cesji zawiera oświadczenie klienta o posiadaniu pełnego prawa do wierzytelności oraz zapis o przekazaniu do niej praw naszej firmie. Dotychczasowy wierzyciel ma także obowiązek poinformowania o sprzedaży długu swojego kontrahenta. Służymy pełnym wsparciem merytorycznym na każdym etapie procesu sprzedaży wierzytelności, pomagając klientom w dopełnieniu wszelkich formalności, nakładanych na nich przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Zapraszamy do współpracy! Nasze usługi adresowane są do firm, chcących w krótkim czasie uzyskać płatność za dokumenty, nieuregulowane przez kontrahentów. Jako profesjonalna firma skupująca długi działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, oferując klientom rozwiązania, mogące pomóc im w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz przekazać dokumenty do bezpłatnej analizy.