Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów Grójec


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Jeśli kontrahent zalega z płatnością za fakturę lub nie wywiązuje się z finansowych zobowiązań wynikających z umowy – problemy te pomoże rozwiązać skup długów, który prowadzimy dla przedsiębiorców z różnych branż. Przeterminowane zadłużenie jest częstą przyczyną utraty płynności finansowej, dlatego też warto podjąć kroki, mające na celu szybkie odzyskanie należności. Realizujemy także skup długów prywatnych, wynikających z transakcji zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi.

W czym może pomóc firmom skupowanie długów przez podmioty takie jak Soltum? Przede wszystkim w utrzymaniu płynności finansowej i stabilności biznesu. Wielokrotnie zdarza się, że kontrahenci uporczywie unikają zapłaty za świadczone usługi czy dostarczone towary. To ogromne ryzyko dla każdej firmy, która nie może z kolei terminowo uregulować swoich zobowiązań wobec dostawców czy pracowników. Skup wierzytelności pozwala uniknąć tej sytuacji, oferując szybką zapłatę za przeterminowane faktury.

Jak działają firmy skupujące długi?

Firmy skupujące długi, takie jak Soltum, działają na podstawie pisemnej umowy zawartej z klientem. Zanim jednak dojdzie do podpisania kontraktu, dokonujemy szczegółowej analizy posiadanej przez klienta dokumentacji, związanej z zadłużeniem. Wystarczy przesłać ją do naszego biura, aby już w ciągu kilku dni poznać naszą decyzję oraz propozycję kwotową wykupu. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze sprzedaż długu firmie windykacyjnej będzie możliwa. Wykluczona jest bowiem sprzedaż długu alimentacyjnego, który może być dochodzony jedynie na drodze egzekucji komorniczej.

Zajmujemy się skupem długów wynikających z różnych tytułów. Najczęściej spotykane są nakazy zapłaty, wyroki, weksle oraz faktury. Skupujemy również wierzytelności z tytułu niezrealizowanych umów, niezapłaconych kar umownych czy niespłaconych zaliczek, udzielonych wykonawcom. Klient, niezależnie czy usługa obejmuje skup wierzytelności od osób fizycznych czy też od przedsiębiorców, otrzyma od nas informację o kwocie, jaką możemy zapłacić za dług. W razie jej akceptacji przystępujemy do finalizacji transakcji, przygotowując umowę cesji wierzytelności, będącą podstawą przejęcia przez nas zadłużenia.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności to pisemna umowa pomiędzy nami a klientem, w której zobowiązujemy się do przejęcia długu za określoną wcześniej kwotę. Cesja pozwala nam też na późniejsze dochodzenie wierzytelności od dłużnika, czyli prowadzenie wobec niego czynności windykacyjnych. Istotny jest także fakt, że skup długów za gotówkę i podpisanie umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia klienta wobec dłużnika, a kwestie odzyskania należności przechodzą już na naszą firmę.

Umowa cesji wierzytelności zawiera także oświadczenie cedenta, że posiada pełne prawa do wierzytelności. Cesja zobowiązuje dotychczasowego wierzyciela do poinformowania dłużnika o sprzedaży, a tym samym o nowym podmiocie, będącym właścicielem zobowiązania. Umowa przygotowywana jest przez naszych pracowników, na podstawie wcześniej złożonych dokumentów oraz w sytuacji, w której zgoda na cesję wierzytelności nie jest wymagana od dłużnika.

Jeśli interesuje cię sprzedaż długu i szybkie odzyskanie niezapłaconych należności – zapraszamy do współpracy. W krótkim czasie ocenimy przesłaną dokumentację, przedstawiając atrakcyjną ofertę wykupu.