Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Skup długów Bydgoszcz


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

W ofercie naszej firmy posiadamy profesjonalny skup długów. Usługa pomaga w uzyskaniu należności wynikających z faktur, umów czy weksli, w sytuacji, gdy dłużnik uporczywie unika ich zapłaty. Sprzedaż długu odbywa się po kompleksowej i bezpłatnej analizie dokumentacji posiadanej przez klienta, dzięki czemu możemy zaproponować atrakcyjne warunki finansowe wykupu konkretnej wierzytelności.

W Bydgoszczy współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami, jak i z osobami fizycznymi, umożliwiając sprzedaż długu firmie windykacyjnej, nawet o dużej trudności w jego odzyskaniu. Dla klientów istotny jest także fakt, że sprzedaż długu nie wiąże się dla nich z żadnymi opłatami, które w pełni obciążają dłużnika. Podejmując współpracę z naszą firmą, warto przygotować komplet dokumentów związanych z wierzytelnością, aby skup długów za gotówkę przeprowadzić w możliwie jak najkrótszym czasie.

Skup wierzytelności

Aby zrealizować skup wierzytelności, wykonujemy kompleksową analizę posiadanej przez klientów dokumentacji. Jej celem jest ustalenie podstawy istnienia długu, a także ocena możliwości jego egzekucji. Aby przekazać dokumenty do bezpłatnej weryfikacji, wystarczy skontaktować się z nami i uzgodnić formę, w jakiej zostaną dostarczone. Po ich otrzymaniu specjaliści Soltum przystępują do niezwłocznej analizy, przekazując klientowi informację o możliwości odkupienia wierzytelności, a także atrakcyjną propozycję cenową.

Zajmujemy się skupowaniem długów powstałych na podstawie między innymi: nakazów zapłaty, wyroków sądowych, weksli, faktur sprzedaży czy umów. Ze względów prawnych wykluczona jest natomiast sprzedaż długu alimentacyjnego, który może być dochodzony jedynie na drodze egzekucji komorniczej. Prowadzimy skup wierzytelności od osób prywatnych oraz firm, zgodnie z podpisaną umową, przenoszącą na nas wszelkie prawa do konkretnego zadłużenia. Na etapie analizy dokumentacji weryfikujemy także, czy potrzebna jest zgoda na cesję wierzytelności, udzielana przez dłużnika.

Umowa cesji wierzytelności

Umowa cesji wierzytelności jest dokumentem niezbędnym pod względem formalno-prawnym, abyśmy mogli nabyć konkretny dług. Jej opracowaniem zajmują się nasi specjaliści, bazując na dokumentacji przekazanej przez klienta. Wśród obowiązkowych zapisów pojawiają się oświadczenia klienta: o posiadaniu prawa do wierzytelności, a także o przekazaniu praw do długu naszej firmie. Warto wspomnieć, że cesja wierzytelności wyczerpuje państwa roszczenia wobec dłużnika.

Podpisana umowa pozwala nam w przyszłości odzyskać dług, poprzez prowadzenie skutecznych działań windykacyjnych, dlatego też niezbędne jest poinformowanie osoby lub firmy zobowiązanej do uregulowania konkretnej należności, że dług został sprzedany. Obowiązek ten spoczywa na kliencie. Przed podpisaniem cesji uzyskają państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące czynności, jakie należy wykonać po sprzedaży długu. Klientom przekazujemy również wstępną wersję umowy, aby mogli zapoznać się z jej zapisami.

Zapraszamy do współpracy! Jako profesjonalna firma skupująca długi oferujemy klientom kompleksowe merytoryczne wsparcie, a także szybką decyzję w sprawie wykupu konkretnego zadłużenia. Jeśli chcą państwo skorzystać z naszej pomocy, wystarczy skontaktować się ze specjalistami Soltum, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji, obejmujących skup wierzytelności od osób fizycznych oraz firm.