Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 735 73 31

biuro@soltum.pl

Windykacja Lublin


O firmie

Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, a także skuteczne działania mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności. Stosujemy jedynie zgodne z prawem metody, prowadząc do polubownego rozwiązania spornych kwestii.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami, poszukującymi sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie odzyskiwania długów.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Windykacja Lublin

Jak poradzić sobie z nierzetelnym kontrahentem, który uporczywie unika zapłaty należności wynikającej z faktury czy zawartej umowy? Rozwiązaniem jest windykacja w Lublinie, prowadzona przez naszą kancelarię. Zajmujemy się kompleksową obsługą długów oraz skutecznym ich odzyskiwaniem, bez względu na rodzaj oraz wysokość wierzytelności.

Skuteczna windykacja w Lublinie, oferowana przez Soltum, to wynik wieloletniego doświadczenia oraz gruntownego przygotowania teoretycznego. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, wewnętrznymi zasadami etyki, kierując się przede wszystkim dobrem naszego klienta.

Windykacja długów Lublin

Windykacja długów w Lublinie poprzedzona jest dokładną analizą dokumentów, posiadanych przez klienta. Kolejnym krokiem jest wysłanie do nierzetelnego kontrahenta monitu przypominającego o konieczności uregulowania długu. W następnym etapie kontaktujemy się telefonicznie z zobowiązanym, aby uzgodnić warunki spłaty przeterminowanej należności.

Jeśli wskazane sposoby nie przyniosą oczekiwanego efektu, wówczas wdrażamy windykację terenową, którą jest osobiste spotkanie z dłużnikiem w miejscu zamieszkania lub w siedzibie prowadzonej przez niego firmy. Podczas rozmowy wypracowujemy satysfakcjonujące dla obu stron porozumienie, prowadzące do odzyskania należności.

Windykacja należności Lublin

Kompleksowa usługa, jaką jest windykacja należności w Lublinie, obejmuje także czynności związane z ewentualnym wystąpieniem przeciwko dłużnikowi do sądu. Wówczas pomagamy naszym klientom przygotować niezbędne dokumenty, a także reprezentujemy ich w toczącym się postępowaniu.

Zapraszamy do współpracy! Wystarczy skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące windykacji należności w Lublinie. Dokumentację zadłużenia można przekazać w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza proces odzyskiwania długu.